• Nederlands
  • Engels
  • Duits
a

Glutenintolerantie beknopte beschrijving

Mensen die geen gluten kunnen verdragen hebben een intolerantie voor alles waarin gluten voorkomen. Gluten zijn eiwitten en komen voor in granen zoals: tarwe, rogge en gerst. De naam voor glutenintollerantie is Coeliakie, dit spreekt u als volgt uit: seu-lia-kíe.