Disclaimer

Deze Disclaimer inclusief het Privacybeleid en de Cookie Policy, zijn van toepassing op het gebruik van alle websites van VA Foods met inbegrip van de inhoud, functionaliteiten en diensten die via de websites worden aangeboden.

Lees de Disclaimer, het beleid en de policy goed door voordat u de websites van VA Foods gaat gebruiken. Door het gebruik van de VA Foods websites aanvaard u de Gebruikersvoorwaarden, het beleid en de policy en gaat u akkoord zich hieraan te houden.

De Gebruikersvoorwaarden, het beleid en de policy worden zo nu en dan door VA Foods aangepast. Lees deze dus regelmatig door om op de hoogte te blijven van de veranderingen. Zodra je gebruik maakt van de website gaat u akkoord met meest recente versie van de Gebruikersvoorwaarden, het beleid en de policy.

Aansprakelijkheid

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van de VA Foods websites. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door VA Foods. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de websites besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Aan de informatie op de VA Foods websites kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op VA Foods websites verstrekte informatie tekortkomingen en/of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

VA Foods wijst iedere aansprakelijkheid voor rechtstreekse of indirect schade af die ontstaat uit het gebruik maken van de VA Foods websites of van de op of via VA Foods websites ter beschikking gestelde informatie.

Externe links

Er kunnen links naar andere websites op VA Foods websites staan die geheel onafhankelijk opereren van VA Foods en waar VA Foods geen enkele zeggenschap over heeft. VA Foods heeft deze ter informatie en gemak voor u opgenomen.

Het kan zijn dat andere websites een eigen privacy policy, cookie policy en gebruiksvoorwaarden hebben en we adviseren die goed door te lezen als u een bezoek brengt aan deze websites. VA Foods is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites. Elke aansprakelijkheid voor het gebruik van en de inhoud van die websites wordt afgewezen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten of voortvloeien uit de inhoud van de VA Foods websites, inclusief maar niet beperkt tot afgebeelde woord- en beeldmerken, teksten, foto’s, software, vormgeving, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, ontwerpen, selectie, rangschikking en domeinnamen, berusten bij VA Foods of haar licentiegevers.

U kan de informatie op de VA Foods websites raadplegen voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Voor ander gebruik van de VA Foods websites, waaronder vermenigvuldiging of openbaarmaking is voorafgaande schriftelijke toestemming van VA Foods of haar licentiegevers vereist.

Rechtskeuze

Op het gebruik van de websites van VA Foods is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Bosch.

Vragen

Voor vragen kunt u ons bereiken via het contactformulier en veelgestelde vragen.