• Nederlands
a

Belangrijke waarschuwing voor droogijs!

Droogijs kan tot -78 C zijn.

Waarschuwing!
Raak nooit het droogijs met blote handen aan, bevriezing en zelf verbranding kunnen het gevolg zijn. Laat het restant aan droogijs altijd in een grote geventileerde ruimte in de tempex box smelten. Stop droogijs niet terug in de vriezer. Dit geeft explosiegevaar. Altijd uit de buurt van kinderen, dieren, apparaten enz. houden, kortom alles wat tot enige vorm van schade kan leiden.